مدیریت و حسابداری مجتمع مسکونی با بهترین تیم اجرایی+ مشاوره درآمد زایی

ارسال شده در: اقتصادی | ۰

حسابداری مجتمع های مسکونی با بهترین تیم اجرایی مدیریت و حسابداری مجتمع مسکونی اداره مجتمع های مسکونی همواره دارای حاشیه های فراوان بوده است . در بیشتر مجتمع ها بدلیل مشارکت کم ساکنین عملکرد مدیریت مجتمع براحتی زیر سوال می … ادامه یافت