مدیریت و حسابداری مجتمع مسکونی با بهترین تیم اجرایی+ مشاوره درآمد زایی

ارسال شده در: اقتصادی | ۰

حسابداری مجتمع های مسکونی با بهترین تیم اجرایی مدیریت و حسابداری مجتمع مسکونی اداره مجتمع های مسکونی همواره دارای حاشیه های فراوان بوده است . در بیشتر مجتمع ها بدلیل مشارکت کم ساکنین عملکرد مدیریت مجتمع براحتی زیر سوال می … ادامه یافت

آیا کمپین نخریدن خودروی صفر داخلی موفق خواهد بود؟ قسمت اول

ارسال شده در: اجتماعی, اقتصادی | ۰

آیا کمپین نخریدن خودروی صفر داخلی موفق خواهد بود؟ قسمت اول شاید بتوان گفت یکی از معدود مواردی که شاهد  اتحاد مردم در مناسبت هایی غیر از مناسبت های سیاسی و مذهبی بودیم کمپین نخریدن خودروی صفر داخلی بود، کمپینی … ادامه یافت

Instability of quality improvement

ارسال شده در: اجتماعی, اقتصادی, مطالب علمی | ۰

Instability of quality improvement in undeveloped countries despite of receiving international quality certification (A social and cultural view) M. Mehd. Movahedi1, K. Jamali Firoozabadi2, S. Meisam Mirheydari1 ۱Management Department, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran, ۲Industrial Engineering Department, Firoozkooh … ادامه یافت

ناپایداری کیفیت Quality

ارسال شده در: اجتماعی, اقتصادی, مطالب علمی | ۰

ناپایداری کیفیت عنوان اصلی مقاله: دلائل عدم پایداری ارتقای کیفیت در شرکتها و سازمانهای کشورهای توسعه نیافته علیرغم اخذ گواهینامه¬های بین المللی کیفیت ( از منظر اجتماعی و فرهنگی) همراه با تبیین یک مدل زیستی سید میثم میرحیدری دانشجوی کارشناسی … ادامه یافت