مشاهیر ایران زمین- سرتیپ آبشناسان (شیر صحرا – ببر کردستان)

ارسال شده در: اسطوره ها | ۲

مشاهیر ایران زمین- سرتیپ آبشناسان (شیر صحرا – ببر کردستان)   وی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۵ در محله امامزاده یحیی در تهران به دنیا آمد. > پس از اخذ دیپلم ریاضی در ۱۳۳۶ وارد دانشکده افسری شد و در سال … ادامه یافت