تست شخصیت شناسی شغلی هالند- Holland Test

ارسال شده در: تست های روانشناسی | ۲۷

تست شخصیت شناسی شغلی هالند- Holland Test این آزمون توسط هالند در سال ۱۹۵۸ تهیه شده است. نظریه‌ی تصمیم‌گیری شغلی هالند، نظریه‌ی همخوانی شغل و شخصیت است که حدود ۵۰ سال توسط هالند و دیگران به‌کار رفته و هم ‌اکنون نیز … ادامه یافت