معمای انیشتین Einstein Quiz

معمای انیشتین Einstein Quiz این مساله را انیشتین در قرن نوزدهم مطرح کرده بود و گفته شده است ۹۸ درصد مردم دنیا قادر به حل آن نیستند. قدرت استنتاج خود را با حل این معما بسنجید. * مساله: ۱- در یک خیابان ۵ … ادامه یافت

تست شخصیت شناسی شغلی هالند- Holland Test

ارسال شده در: تست های روانشناسی | ۲۷

تست شخصیت شناسی شغلی هالند- Holland Test این آزمون توسط هالند در سال ۱۹۵۸ تهیه شده است. نظریه‌ی تصمیم‌گیری شغلی هالند، نظریه‌ی همخوانی شغل و شخصیت است که حدود ۵۰ سال توسط هالند و دیگران به‌کار رفته و هم ‌اکنون نیز … ادامه یافت